Ticker

6/recent/ticker-posts

शिष्यवृत्ती परीक्षा - इंग्रजी scholarship exam english

विद्यार्थी मित्रांनो, शिष्यवृत्ती परीक्षा विषय - इंग्रजी या पेजवर तुम्हांला इंग्रजी या विषयातील सर्व घटकांचा अभ्यास करता येईल. नमूना प्रश्नपत्रिका, सराव प्रश्नसंच, घटकनिहाय online test, घटकनिहाय video, घटकनिहाय notes, घटकनिहाय PDF येथे तुम्हांला उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 

घटकनिहाय online test यामध्ये घटकाच्या नावासमोरील Online Test वर टच केल्यास संबंधित घटकावरील सर्व ऑनलाईन टेस्ट उपलब्ध होतील. त्या घटकावरील सर्व टेस्ट तुम्हांला अगदी मोफत सोडविता येतील. एकाच घटकावर अनेक ऑनलाईन टेस्ट येथे दिलेल्या आहेत. 
घटकनिहाय video यामध्ये घटकनिहाय सर्व प्रकारचे video you tube वरुन सर्च करुन चांगले दर्जात्मक व उपयुक्त असे video शोधून येथे दिलेले आहेत. 
घटकनिहाय Notes / PDF यामध्ये घटकांची संपूर्ण माहिती व प्रश्न सोडविण्यासाठी उपयुक्त टिप्स् व युक्त्या देण्यात आल्या आहेत. 
नमूना प्रश्नपत्रिका, सराव प्रश्नसंच, ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सुद्धा तुम्हांला येथे उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. 
शिष्यवृत्ती परीक्षा बुद्धिमत्ता घटकनिहाय Online Test,Video,Pdf,Notes - Click Here
शिष्यवृत्ती परीक्षा इंग्रजी घटकनिहाय Online Test,Video,Pdf,Notes - Click Here
शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी घटकनिहाय Online Test,Video,Pdf,Notes - Click Here
शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित घटकनिहाय Online Test,Video,Pdf,Notes - Click Here

नमूना प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा.

शिष्यवृत्ती परीक्षा - इंग्रजी

घटक /उपघटक Online Test video PDF Notes
Letters of alphabate - भारांश 4% | प्रश्न संख्या - 1
Sound Online Test Video PDF Notes
Word formation  Online Test Video PDF Notes
Vocabulary - भारांश 24% | प्रश्न संख्या - 6
Familiar words
with clues
Online Test Video PDF Notes
Action/ Describing
words 
Online Test Video PDF Notes
Rhyming words Online Test Video PDF Notes
Opposite words Online Test Video PDF Notes
Word register Online Test Video PDF Notes
Finding small word
from bigger one
Online Test Video PDF Notes
Contracted forms Online Test Video PDF Notes
Dictionary skills Online Test Video PDF Notes
Parts of body Online Test Video PDF Notes
Animals and birds Online Test Video PDF Notes
Comparisons Online Test Video PDF Notes
Homophones Online Test Video PDF Notes
Name of colours,Things
shapes, vegetables
fruits, games
Online Test Video PDF Notes
Punctuation Marks - भारांश 12% | प्रश्न संख्या - 3
Capitalisation Online Test Video PDF Notes
Comma Online Test Video PDF Notes
Full stop Online Test Video PDF Notes
Question mark Online Test Video PDF Notes
Apostrophe Online Test Video PDF Notes
Exclamation mark Online Test Video PDF Notes
एकत्रित टेस्ट Online Test Video PDF Notes
Numerical Information - भारांश 12% | प्रश्न संख्या - 3
Calendar-
days and months
Online Test Video PDF Notes
Cardinal, Ordinal
numbers
Online Test Video PDF Notes
Directions Online Test Video PDF Notes
Map reading Online Test Video PDF Notes
Telling time Online Test Video PDF Notes
Creative Thinking - भारांश 12% | प्रश्न संख्या - 3
advertisements, mottos,
messages
Online Test Video PDF Notes
Puzzles Online Test Video PDF Notes
Riddles Online Test Video PDF Notes
Stock Expressions - भारांश 12% | प्रश्न संख्या - 3
Greetings Online Test Video PDF Notes
Seeking
Permission
Online Test Video PDF Notes
Making Request  Online Test Video PDF Notes
Expressions Online Test Video PDF Notes
Instructions Online Test Video PDF Notes
Miscellaneous - भारांश 12% | प्रश्न संख्या - 3
Articles Online Test Video PDF Notes
Prepositions Online Test Video PDF Notes
Adjectives Online Test Video PDF Notes
Adverbs Online Test Video PDF Notes
Tenses Online Test Video PDF Notes
Singular and
plural
Online Test Video PDF Notes
Comprehension (Reading Skill) - भारांश 12% | प्रश्न संख्या - 3
Prose
(up to 30 words)
Online Test Video PDF Notes

Post a Comment

0 Comments