Ticker

6/recent/ticker-posts

शिष्यवृत्ती परीक्षा - गणित scholarship exam maths

विद्यार्थी मित्रांनो, शिष्यवृत्ती परीक्षा विषय - गणित या पेजवर तुम्हांला गणित या विषयातील सर्व घटकांचा अभ्यास करता येईल. नमूना प्रश्नपत्रिका, सराव प्रश्नसंच, घटकनिहाय online test, घटकनिहाय video, घटकनिहाय notes, घटकनिहाय PDF येथे तुम्हांला उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 

घटकनिहाय online test यामध्ये घटकाच्या नावासमोरील Online Test वर टच केल्यास संबंधित घटकावरील सर्व ऑनलाईन टेस्ट उपलब्ध होतील. त्या घटकावरील सर्व टेस्ट तुम्हांला अगदी मोफत सोडविता येतील. एकाच घटकावर अनेक ऑनलाईन टेस्ट येथे दिलेल्या आहेत. 
घटकनिहाय video यामध्ये घटकनिहाय सर्व प्रकारचे video you tube वरुन सर्च करुन चांगले दर्जात्मक व उपयुक्त असे video शोधून येथे दिलेले आहेत. 
घटकनिहाय Notes / PDF यामध्ये घटकांची संपूर्ण माहिती व प्रश्न सोडविण्यासाठी उपयुक्त टिप्स् व युक्त्या देण्यात आल्या आहेत. 
नमूना प्रश्नपत्रिका, सराव प्रश्नसंच, ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सुद्धा तुम्हांला येथे उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. 
शिष्यवृत्ती परीक्षा बुद्धिमत्ता घटकनिहाय Online Test,Video,Pdf,Notes - Click Here
शिष्यवृत्ती परीक्षा इंग्रजी घटकनिहाय Online Test,Video,Pdf,Notes - Click Here
शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी घटकनिहाय Online Test,Video,Pdf,Notes - Click Here
शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित घटकनिहाय Online Test,Video,Pdf,Notes - Click Here


शिष्यवृत्ती परीक्षा - गणित

घटक / उपघटक Online Test video PDF Notes
संख्याज्ञान - भारांश 12% | प्रश्न संख्या - 6
रोमन व आंतरराष्ट्रीय
संख्याचिन्हे
Online Test Video PDF Notes
दहा अंकी संख्या
वाचन,लेखन
Online Test Video PDF Notes
स्थानिक किंमत Online Test Video PDF Notes
विस्तारित मांडणी Online Test Video PDF Notes
1 ते 100 या संख्यांवर
आधारित प्रश्न
Online Test Video PDF Notes
दिलेल्या अंकापासून
संख्या तयार करणे
Online Test Video PDF Notes
चढता उतरता क्रम Online Test Video PDF Notes
संख्यांचे प्रकार Online Test Video PDF Notes
संख्याज्ञान
एकत्रित घटक
Online Test Video PDF Notes
संख्यावरील क्रिया - भारांश 20% | प्रश्न संख्या - 10
बेरीज Online Test Video PDF Notes
वजाबाकी Online Test Video PDF Notes
गुणाकार Online Test Video PDF Notes
भागाकार Online Test Video PDF Notes
पदावली व
अक्षरांचा वापर
Online Test Video PDF Notes
विभाजक / विभाज्यतेच्या कसोट्या Online Test Video PDF Notes
संख्यावरील क्रिया
एकत्रित घटक
Online Test Video PDF Notes
अपूर्णांक (व्यवहारी + दशांश ) - भारांश 14% | प्रश्न संख्या - 7
समच्छेद अपूर्णांक Online Test Video PDF Notes
भिन्नच्छेद अपूर्णांक Online Test Video PDF Notes
सममूल्य अपूर्णांक Online Test Video PDF Notes
अपूर्णांक परस्पर रुपांतर Online Test Video PDF Notes
दशांश अपूर्णांक - वाचन लेखन Online Test Video PDF Notes
दशांश अपूर्णांक - स्थानिक किंमत Online Test Video PDF Notes
दशांश अपूर्णांक - बेरीज, वजाबाकी Online Test Video PDF Notes
मापन / महत्त्वमापन - भारांश 20% | प्रश्न संख्या - 10
दशमान परिमाणे- लांबी Online Test Video PDF Notes
दशमान परिमाणे- वस्तूमान Online Test Video PDF Notes
दशमान परिमाणे- धारकता Online Test Video PDF Notes
कालमापन Online Test Video PDF Notes
दिनदर्शिका Online Test Video PDF Notes
कागदमापन (रीम,दस्ता) Online Test Video PDF Notes
नाणी व नोटा Online Test Video PDF Notes
व्यवहारिक गणित - भारांश 16% | प्रश्न संख्या - 8
नफा तोटा Online Test Video PDF Notes
शेकडेवारी Online Test Video PDF Notes
सरळव्याज Online Test Video PDF Notes
भूमिती - भारांश 14% | प्रश्न संख्या - 7
कोन  Online Test Video PDF Notes
रेषा Online Test Video PDF Notes
त्रिकोण Online Test Video PDF Notes
चौकोन Online Test Video PDF Notes
आयत Online Test Video PDF Notes
वर्तुळ Online Test Video PDF Notes
परिमिती Online Test Video PDF Notes
क्षेत्रफळ Online Test Video PDF Notes
त्रिमितीय वस्तू व घडणी  Online Test Video PDF Notes
आकृतीबंध Online Test Video PDF Notes
घन-पृष्ठे,कडा,बिंदू Online Test Video PDF Notes
इष्टिकाचिती-पृष्ठे,कडा,बिंदू Online Test Video PDF Notes
चित्रालेख माहिती - भारांश 4% | प्रश्न संख्या - 2
चित्रालेख Online Test Video PDF Notes
संमिश्र उदाहरणे
संमिश्र उदाहरणे Online Test Video PDF Notes

Post a Comment

0 Comments